Строителният шеф И. Бельов: Имало е случаи всеки месец да ремонтираме едни и същи кътове

Специално назначена комисия от община Дупница ще направи оценка на състоянието на детските и спортните площадки и съоръжения на територията на града и селата.

До 10 април комисията ще изготви своя доклад.

Всяка година, в края на март и началото на април, със заповед на кмета инж. Методи Чимев се прави проверка на всички 59 площадки, след което започват ремонти по тях.

“Като се запозная с всички констатации, ще започнем ремонти, като с приоритет, разбира се, ще бъдат тези, които комисията счете за най-належащи. Факт е обаче и че много често в годините досега ремонтите на някои места не издържат и седмица или месец и стават обект на вандализъм. Ако не се пазят, то няма как да се съхранят за по-дълго време и ползват от дечицата. Повечето елементи са специфични и се нуждаят от направата им, а това отнема време и ресурс. Имали сме случаи в рамките на 4 месеца да ремонтираме едни и същи площадки по 3 пъти, като тази на ул. “Симеон Велики”, детската площадка срещу Спортната зала, пред Дома на техниката и в жк “Дупница” и други, вместо работниците да обърнат внимание на други детски кътове. Освен за самосъзнание, призовавам хората да бъдат по-активни, когато видят вандали и да сигнализират полицията”, коментира Директорът на дирекция “УТ и строителство” инж. Иван Бельов.