Без слука, но със запомнящ се банкет с жива музика завърши първият ловен излет за дружинката в град Кочериново. „Открихме сезона за лов на дива свиня с банкет в хижата на дружинката, която се намира в местносттаа Крашевица. Събрахме се около 20 човека. По време на лова нямахме слука, но най-важна беше веселата част. Имахме жива музика – музикантът Венцислав Джаджаров от село Ресилово ни изнесе цяла програма”, каза председателят Георги Калайджийски.

Юлияна КОЛЧАКОВА