Купиха 7-местната дачия за Дома за стари хора в Разлог, парите са от икономии

 

Осигурен е нов автомобил за услугите на Дома за стари хора в Разлог. Колата е закупена от реализирани икономии и добра финансова политика на социалната институция. Със 7-местната Дачия Лоджи, която е оборудвана по специален начин, ще бъдат обслужвани потребителите на Дома за стари хора и Центъра за настаняване от семеен тип на лица с деменция в Разлог. Автомобилът ще превозва възрастните хора до лекари, ТЕЛК, нуждаещите се от онкологично лечение до съответните лечебни заведения и др. Закупуването на автомобила е вследствие на амортизиране на старата кола,  която може да се използва единствена за град Разлог, но не е подходяща за по-дълги пътувания. Домът за възрастни хора в Разлог обслужва лица в  пенсионна възраст, които сами не могат да организират ежедневните си потребности. Капацитетът му е 30 човека и на този етап е пълен. Центърът за деменция извършва услуги от резидентен тип. Неговият капацитет е от 10 човека и е предназначен за лица, за които е необходимо  да бъдат подпомагани с ежедневна дейност от специалисти.  Центърът предлага среда, близка до семейната, а специалистите, които полагат грижи за потребителите са изключително внимателни и добри професионалисти.