Кметът Владимир Георгиев, като председател на УС на МИРГ – Самоков подписа договор за финансиране на проект на Български червен кръст „Безопасна Рила”. Подпис под договора от страна на бенефициента положи Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба към БЧК.

Проектът се финансира по Мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ – Самоков” от Стратегията но МИРГ Самоков, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Проектът предвижда закупуване на техника, чрез която ще се подпомогне дейността на Планинската спасителна служба в Боровец за осигуряване на безопасността през зимния сезон. На подписването присъстваха новия началник на ПСС – Боровец и изпълнителния директор на МИРГ – Самоков Йоана Спасова.

Проектът предвижда закупуване на моторна шейна с влекачка и допълнителна спирачка. Оборудването ще осигури възможност за навременно издирване, откриване, оказване на първа помощ и спасяване на пострадали посетители на Рила планина.

Допълнителната сигурност гарантирана на жителите и гостите на община Самоков неминуемо ще доведе до насърчаване на тяхното желание за опознаване на територията на планинския район, което ще увеличи посещаемостта в община Самоков, ще доведе до популяризиране на територията и местното културно и природно богатство. Очаквани резултати от проекта е около 200 хил. души, пряко и непряко да се възползват от възможностите. От направения анализ на бенефициентите, 80 хил. души от тях са чужденци. ПСС към БЧК е единствената структура в страната, която помага на пострадали в планините.