Купуват 2 сметосъбиращи машини втора ръка в Кюстендил

36 000 лв. за купуване на 2 сметосъбиращи машини за нуждите на ОП „Чистота” ще гласува Общинският съвет в Кюстендил, каза председателят Михаела Крумова. Машините ще са втора употреба. Сегашните 7 сметосъбирачни машини са стари и често аварират. Годишно се събират по около 36 хил. тона само битови отпадъци, към този обем не се включват строителните отпадъци. Отделно има фирми и дружества, които сами транспортират отпадъка си до сметището. Двете машини, които ще бъдат закупени, трябва да са с по-малки габарити, за да влизат в по-късите и по-тесни улици на града, казаха от ОП “Чистота”.