Къмпинг зона строят в Пороминово

На 6,5 дка пясъци Георги и Милка Грънчарови ще разположат 3 къщички и паркинг за 20 каравани

Къмпинг зона ще бъде изградена в кочериновското село Пороминово, съобщават от РИОСВ-Благоевград. Инвеститори са Георги и Милка Грънчарови, става ясно отвнесено в инспекцията уведомление. Грънчарови планират да изградяттри сглобяеми къщички, общ санитарен възел, паркинг за 20 броя кемпери и каравани. Имотъте с площ 6,5 дка и начин на трайно ползване пясъци. С реализацията на инвестиционното намерение се цели създаване на функционална и практична рекреационна зона в близост до населените места в община Кочериново и Благоевград. Според проекта всяка от къщичките трябва да е с площ 33 кв. м, да има собствен санитарен възели капацитет за двама обитатели. Освен това е предвидено изграждането на общо санитарно помещение с 6 душ кабини и тоалетни. Заложено е още около 600 кв. м площ да се определи за паркинг места за караваниикемпери.

Инвеститорите съобщават, че не е необходимо изграждане на изцяло нова техническа инфраструктура. Теренът има осигурен транспортен достъп до четвъртокласен общински път. Водоснабдяването ще се осъществи чрез изграждане на собствен водоизточник в границите на имота с дълбочина до 10 м. Електрозахранването ще бъде осигурено чрез възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична система до 15 kW.Къмпингът ще бъде разположен на собствен терен, на 220м от жилищната зона на Проминово, на 330 м от жилищна сградаи на 560 м от стопанския двор на Проминово, на североизток от Бараково, с отстояние 375 м от бившия мукавен завод. Собствениците на бъдещия къмпинг искат РИОСВ да допусне извършването на ОВОС.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща office@riosvbl.org

 

Юлияна КОЛЧАКОВА

 

1 COMMENT

Comments are closed.