Срещу 22 лв./дка годишно общината дава под наем близо 187 дка земеделски земи

Община Сапарева баня подготвя за отдаване под наем близо 187 дка земеделски земи. С решение на Общинския съвет (ОбС), взето на заседание на 29-и т.м., на наематели ще бъдат дадени 6 имота в града и селата Сапарево, Овчарци и Ресилово. Терените са частна общинска собственост и повечето от тях се ползват и в момента, като договорите за наем изтичат на 30.09.2021 г.

Общинският съвет определи началната тръжна цена за отдаването под наем на имотите в размер на  22 лв./дка годишно. Земите ще бъдат дадени за срок от 5 стопански години, считано от 1 октомври. Имотът в Сапарево се намира в местността Свети Илия и е с площ 123,116 дка. Нивата в Овчарци – местността Бистрена, е 4,153 дка. В м. Краище на Сапарева баня ще бъде нает имот от 19,392 дка. Част от нивите в Ресилово са в местностите Стубело и Зад ридо, съответно с общи площи 120,315 дка и 14,937 дка и интерес към тях е заявил Петър Лазаров от Дупница. В списъка е и имот от 24,952 дка в Ресилово – местността Стубело, към който е заявен интерес от Георги Джермански от същото село. Повечето от земите се ползват и в момента, като договорите за наем изтичат на 30 септември.

С разрешение на Общинския съвет чрез публичен търг с тайно наддаване ще бъдат продадени два имота в село Паничище. Терените, частна общинска собственост, са образувани чрез разделяне на парцел с обща площ 8,485 дка на 4 самостоятелни парцела, 3 от които по 2 дка и един – 2,243 дка. Приета е предложената пазарна оценка за целия имот от 145 360 лв. без ДДС, която е изготвена от лицензиран оценител. Към двата имота, както писахме, е заявен интерес.

Общината ще издаде разрешително за захранване с минерална вода на басейна в къщата за гости на Кубрат Пулев, решиха още общинските съветници.

Съветниците дадоха своето съгласие да се одобри задание за проектиране, за възлагане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в местността Прогона в Сапарева баня на фирма „Шарлот“ с управител Иван Динев. Предстои промяна предназначението на земята, която е земеделска, за неземеделски нужди с цел установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност.

Приет е и отчетът за изпълнението на сборния бюджет на общината за 2020 г., отчетът за изпълнението на средствата от ЕС, отчетът на чуждите средства и годишният отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. Средствата по прихода                                       и разхода в бюджета са 7 545 097 лв., като има преходен остатък в размер на 732 414 лв., става ясно от докладната.

Одобрен е и отчетът за дейността на Общинския съвет за първото 6-месечие на тази година.

Юлияна КОЛЧАКОВА