Мая Манолова на среща с гражданите от Кюстендилско

Омбудсманът Мая Манолова се срещна с граждани от региона на Кюстендил, които я сезираха за множеството проекти за търсене и добив на метални полезни изкопаеми. Те алармираха, че ако не бъдат предприети незабавни действия от българските институции, ще се създаде риск от сериозно увреждане на водите, почвите и здравето на хората, което би предизвикало екологична катастрофа в Кюстендилско. Гражданите настояха за трансгранична оценка за въздействието на околната среда заради замърсяване на граничната река Драговищица от мината в Сърбия, което даде повод за множество протести на жителите от населените места и от двете страни на границата през м. декември 2018 г. и януари т.г.

Те поискаха от Манолова да организира среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Гражданите се противопоставиха срещу проучването и издаването на всички видове разрешителни за добив в мина „Злогош“ край Кюстендил, защото според тях това би застрашило питейната вода не само на околните села, но и Кюстендил. Те поискаха още преустановяване на работата на ВЕЦ „Пчелина“ поради несъвместимост с функциите на едноименния язовир, чието предназначение е за задържане на индустриалните замърсявания от района на Радомир и Перник. Допълниха също, че за унищожаването и нанасянето на екологични щети на защитена зона „Земен“ са сигнализирали прокуратурата.