Tuesday, July 23, 2024
HomeРегионДупницаК. Костадинов въвежда норми на поведение в залата на ОбС-Дупница, санкциите ще...

К. Костадинов въвежда норми на поведение в залата на ОбС-Дупница, санкциите ще ловят и Дангов

Сериозни промени са предвидени в главата „Поведение на общинските съветници по време на заседания на Общинския съвет“ на правилника. Предлага се да бъде променено и наименованието на главата, която да се нарече „Поведение на общинските съветници и другите лица, които присъстват на заседания на Общинския съвет“.

„В практиката от последните месеци се наблюдава тенденция лица, които не са общински съветници, да нарушават реда в залата, да прекъсват ораторите, да отправят лични нападки, оскърбителни думи и заплахи, които според настоящия правилник не могат да бъдат санкционирани.

В тази насока е предвидена пълна равнопоставеност в задълженията за лично поведение на заседанията на Общинския съвет между общинските съветници, кметовете, служителите в Общинската администрация и присъстващите граждани.

Председателят на Общинския съвет ще има право да налага дисциплинарни мерки като забележка и отстраняване от заседание както на съветниците, така и на кмета или всеки „оратор“, посочва Костадин Костадинов в предложението. В чл. 90 е записано:

„При отстраняване на кмета на общината от заседанието на Общинския съвет, същият може да упълномощи един от заместник-кметовете, който да продължи да участва в заседанието с право на съвещателен глас“.

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет е публикуван на сайта на Община Дупница.

 

 

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. И ти се самозабрави ,като Дангов .За нищо не ставате.Съсипахте общината вкупом.

Comments are closed.

Most Popular