Престижна изява за възпитаник на Професионалната гимназия по икономика и туризъм “Проф.Асен Златарев” в Петрич.
Лиляна Янкулова от 11 “б” клас, специалност „Бизнес администрация“, участва в националната конференция „Младежко участие“ в София. 60 младежи и експерти от администрацията на 20 общини изработиха препоръки за подобряването на местното младежко участие, които бяха представени в Народното събрание. Във фокуса на отделните работни групи бяха изработването на Общинска стратегия за младежта, Общинските програми за младежта и Консултативните младежки съвети.
Обсъдени бяха и наличните към момента инструменти за местно младежко участие.
 Младежите имаха възможността да обсъдят своите идеи и препоръки с Мирослав Иванов, заместник-председател на Народно събрание и член на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта, Инна Иванова и Сезгин Мехмед, заместник-председатели на Комисията.