Размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство за 2018 г. в област Кюстендил е 329.08 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 14.7% от населението на областта, или около 17.8 хил. лица. За сравнение общо за страната линията на бедност e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 22% от населението на България. През 2018 г. област Кюстендил се нарежда на 13-о място в страната по размер на линията на бедност.

Най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата – в област София (столица) (513 лв.).