Любомир Спасов: Предвиденото в териториалните планове затваряне на мощности е поредният пирон в ковчега на българската енергетика

„Отдавна трябваше да бъде факт национална енергийна стратегия, в която ясно да е посочено на кои енергийни мощности ще разчита България в обозримо бъдеще. Към края на 2023 година дори не са извършени необходимите консултации с експерти, за да се случи това. Предвиденото в териториалните планове затваряне на базови мощности само след 2 години е поредният пирон в ковчега на българската енергетика. За нас в бранша буди недоумение как решение, взето от НС през януари за удължаване на живота на въглищните централи, 9 месеца по-късно стои на трупчета и не е приведено в действие.“ каза инж. Любомир Спасов изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол.

ТЕЦ Бобов Дол беше сред предприятията, които се включиха в многохилядния протест на миньори и енергетици на 19 септември под надслов „За ясно и сигурно енергийно бъдеще на България!“.

Директорът на ТЕЦ Бобов Дол сподели още, че ТЕЦ Бобов Дол е едно от дружествата, които е внесло писмо, адресирано до най-важните институции в държавата, в което е изразило несъгласието си с част от мерките, посочени в Териториалния план за справедлив преход на област Кюстендил. Стана ясно, че десетки предприятия, местната власт и различни НПО от цялата страна също са изпратили подобни възражения по част от предвиденото в трите териториални плана за справедлив преход.

„Териториалните планове описват дословно модели следвани в развити европейски държави, които широко инвестират в соларни мощности и използването на водород, но никой не си е направил труда да оцени особеностите на засегнатите региони и да се съобрази с тях. Определено си личи, че в изготвянето на плановете не са участвали експерти. Непонятно за нас е и каква е причината ТЕЦ Бобов Дол да затвори до 2026 година, Марица Изток след 2030 година.“ заяви инж. Спасов.

Директорът посочи, че соларният парк и инвестициите в газоразпределителната станция и съоръженията за производство на енергия от природен газ в ТЕЦ Бобов Дол са с най-близък хоризонт на цялостно изпълнение и са достатъчна причина да не се затваря без причина най-голямата енергийна мощност в Югозападна България.

Инж.Любомир Спасов посочи, че по оценки на синдикатите, ако плановете на Правителството се реализират без изменение, то 100 000 души ще останат без работа само след няколко години. 20 000 българи от тях са пряко заети в засегнатите дружества, а около 80 000 са косвено заетите със спомагателни дейности, най-вече с логистика. По данни на КНСБ изключването на 100 000 души от пазара на труда означава 27% ръст на безработицата в страната, което според запознати може да се окаже катастрофално за социалната система.

„Заетите в сектора от една страна са уплашени, а от друга – ядосани, тъй като всички бяхме подведени на 12 януари, когато НС задължи изпълнителната власт да предоговори условията с ЕК по ПВУ и животът на въглищната енергетика се удължи до 2038 година. 9 месеца по-късно няма движение по това решение на НС. Отгоре на всичко виждаме уж „актуализирани“ териториални планове за справедлив преход, в които е посочено отново, че до 2026 година трябва да се закрие половината въглищна енергетика. Т.е. за 9 месеца резултатът е…никакъв.“ каза възмутено инж. Спасов.

Инж.Спасов отбеляза, че всички българи, които ще бъдат изключени от пазара на труда, са тесни специалисти, за които трудно ще се намери заетост по специалността. Директорът на ТЕЦ Бобов Дол посочи, че предложените решения за преустрояване на пазара на труда за загубилите своята работа, биха осигурили кратковременна заетост и са в твърде пожелателен характер. Той обясни, че в соларните паркове работят в пъти по-малко служители и работници в сравнение със заетите във всеки застрашен от затваряне български ТЕЦ. По думите му в настоящите варианти на териториалните планове не са посочени и възможностите варианти за обучения, които са неизменни в процеса по преквалификация.