Между 2 – 6% реално е паднала цената на хляба в повечето търговски обекти след свалянето на ДДС от 20 на 0% от 9 юли. Това показва проучване в 20 областни града на малки и големи търговски обекти, направено от Икономическия и социален съвет и КНСБ.
Наблюдавани са пет вида хляб, като са отчетени грамажите – подаденият грамаж и цена за съответния град е преизчислен в килограм.
“Резултатите от изследването като цяло потвърждават намаляването на цените на хляба. Наблюдава се обаче силна диференциация в намалението между вида на търговските обекти и между отделните области. Макар и на места да се наблюдава спад до 20% в продажните цени, то осреднените стойности за 20-те града показват по-слабо намаление в диапазон 2 – 6%”, се казва в изследването.
В големите търговски обекти в София, Пловдив, Перник, Разград, Пазарджик, намалението на цената на проследения хляб достига до 20%. В малките търговски обекти обаче се регистрира символично намаление и преобладават градовете, при които цените се задържат на същите нива.
Различия в степента на намалението се наблюдава и по видове хляб. Прави впечатление, че при типовия хляб няма спад, а по-скоро цените се задържат на същите нива спрямо месец юни./СЕГА