Масово недоволство на родители на ученици от Разлог, заради късния час, в който бе обявено, че част от децата от днес минават на дистанционна форма на обучение. Едва след 20:00 часа директорите на училищата и класните ръководители имаха възможност да се позоват на официална заповед и да съобщят за променения график за посещения в учебните заведения и преминаването на ротационен принцип за някои класове. След това до 22:00 часа класните ръководители пишеха в групите в социалните мрежи, за да информират родителите на началните класове, които преминават в дистанционна форма на обучение.

В късните часове спешно бяха съставяни графици, по които родителите да дойдат или да изпратят близък, за да вземат раниците на децата, или оставяните в училище учебни помагала.

„Пълен хаос, липса на организация, пренебрегване на каквито и да е норми за създаване на ред“, така родителите коментираха ситуацията. По думите им не е бил даден дори един ден толеранс, за да се организират нещата, което безспорно затруднява както училищните власти, така и родителите.За учениците, които са в присъствена форма на училище учебните часове ще бъдат по 40 минути, а училищният автобус и междуградските автобуси продължават да пътуват по утвърдения график./БНР