MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ще бъдат внедрени медицински технологии на световно ниво, с най-съвременните подходи при диагностика и терапия на неврологични и онкологични заболявания

 

Скандинавски здравен фонд, който представлява консорциум от международни компании, изпълняващи проекти в областта на здравеопазването, е изявил намерение за реализиране на мегапроект за Изграждане на рехабилитационен център и летище в гр. Сапарева баня. Това обяви на редовна сесия на местния ОбС кметът на общината Калин Гелев. Точката бе вкарана в дневния ред едва вчера, а съветниците изразиха единодушно принципно съгласие за разрешаване реализирането на мегапроекта на територията на Сапарева баня.

Преди това кметът К. Гелев запозна общинските съветници с хронологията по реализиране на мегапроекта и с информацията, която има до момента. Той посочи, че става въпрос за три подпроекта: Изграждане на рехабилитазационен център, СПА и болница за долекуване и следоперативно лечение в Сапарева баня; изграждане на модерен високо специализиран образно-диагностичен център чрез закупуване на високотехнологична медицинска апаратура към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София с неврологична насоченост, комбинирана с конвенционална неврохирургия плюс изграждане на отделение за протонна терапия към УМБАЛ и болница за долекуване до сградата на УМБАЛ; изграждане на летището в Сапарева баня за обслужване на Рехабилитационния център в Сапарева баня и УМБАЛ – София.

На 20 април представители на фонда са провели среща в Министерството на здравеопазването, а на 29 май – 1 юни гр. Стокхолм са проведени няколко срещи. Представители на Скандинавския фонд са обявили своите инвестиционни намерения в България. Те са посочили, че в интерес на тяхната институция е изграждането мегапроект с национално значение на рехабилитационен център, болници за долекуване и медицински технологии на световно ниво, притежаващи най-съвременните подходи при диагностика и терапия на неврологични и онкологични заболявания. Подчертали са, че се наемат да осигурят необходимото финансиране за изпълнението на проекта.

През м. юли двамата представители ще дойдат и тук в Сапарева баня  да представят намеренията си.

Кметът К. Гелев заяви, че е необходимо даване на подкрепа от страна на МЗ и община Сапарева баня. Той подчерта, че реализацията на такъв проект е в съответствие с Общия устройствен план на Сапарева баня и с Общинския план за развитие 2014-2020 г., които очертават приоритетите за развитие и отчитат възможностите и потенциала на общината.

Съветниците дадоха принципното си съгласие община Сапарева баня да подкрепи реализирането на мегапроекта с национално значение, обявен под името „Сапарева баня“.

Кметът информира, че Сандинавският здравен фонд е консорциум от международни компании, изпълняващи проекти в областта на здравеопазването. Мегапроектът става факт след проведени многократни срещи с министъра на здравеопазването, с представители на МЗ, а в Стокхолм – Швеция е командирован проф. Дечо Дечев, където на място е осъществил срещи с представители на фонда. Договорено е изграждане на болница за долекуване до УМБАЛ. „Правителството на ГЕРБ е давало винаги съществен хпинос за развитието на Сапарева баня не само с предоставяне минералните водите за концесиониране за 20 години, но и за всяко едно решение“, подчерта Гелев. Той допълни, че в Сапарева баня – ще бъде изграден санаториум за СПА, балнео и долекуване или последващо лекуване съвместно с летището, което е необходимо да го сертифицират и ползват за чартърни полети.

„Това са инвестиционни намерения, които предвиждат закупуване на дадени терени, ние единствено можем да подкрепим проекта. Няма скрити намерения за апортни вноски или заплаха от лишаване на общината от дадени имоти. Припомням, че имаме горчив опит с подобни създадени съвместни дружества. Но в случая, по моя информация този проект има подкрепата не само на министъра на здравеопазването, на министъра на околната среда и водите, на министъра на икономиката, но и на премиера г-н Бойко Борисов. Работи се по проекта, избистрят се нещата, предстои да направим среща в МС. Заявено бе пред мен, че дестинация Сапарева баня ще бъде обявена за проект от национално значение. Това ще спомогне не само за развитието на Сапарева баня, но и на съседните общини, на цялата област и също и Самоков. Терените – северно от Сапарева баня, са частни, фондът  ще си ги закупува, водят преговори… Преди представителите на фонда са идвали, разглеждали са, проучвали са, допада им мястото“, каза още Калин Гелев.