Monday, July 15, 2024
HomeАктуално от днесМестната управа с проект за обновяване на информационния център до Гейзера в...

Местната управа с проект за обновяване на информационния център до Гейзера в Сапарева баня

Общината кандидатства за340 330 евро, необходими за ремонт и оборудване 

Местната управа възнамерява да обнови информационния център в Сапарева баня. За целта ще се ползва европейско финансиране. С докладна записка кметът Калин Гелев иска съгласие от Общинския съвет за кандидатстване с  проектно предложение по програма Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027, приоритет 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт с помощта на интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие“. Партньори по проекта са Община Кратово и Община Ранковце,  Народно читалище „Просветен лъч 1905“, и Сдружение „Извор“. Като водещ партньор Община Сапарева баня е представила концепция „Устойчив туризъм в икономика на преживяванията“, за която е получена покана за разработване на пълно проектно предложение, с краен срок 30 юли.

Общият бюджет на концепцията е 997 340 евро, от които бюджетът за Община Сапарева баня е до 340 330 евро, включително 155 000 евро за строителни дейности, 69 030 евро за оборудване, както и разходи за неинфраструктурни дейности и управление на проекта. Помощта е 100 на сто, от които 85 на сто финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15 на сто национално съфинансиране, като не се изисква съфинансиране от партньорите, става ясно от докладната.

Концепцията включва изпълнение на строителни дейности за обновяване на сгради, в които ще бъдат създадени трансгранични центрове за устойчив туризъм във всяка участваща община. В Община Сапарева се предвижда обновяване и оборудване на сградата на туристическия информационен център; разработване на съвместна маркетингова стратегия, основана на концепцията за икономика на преживяванията и интерактивна виртуална платформа за представяне на туристическите ресурси в трансграничния регион; съпътстващи дейности за управление на проекта и визуализация.

За  кандидатстването се изисква решение от Общинския съвет, което се очаква да бъде взето на заседание на 27 юни ( четвъртък).

Туристическият информационен център в Сапарева баня функционира от 2006 г., след като бе изграден по проект, финансиран от програма ФАР. Той предоставя пълна информация за:обектите за настаняване; заведенията за хранене и развлечения; природните забележителности; културно-историческото наследство; туристически маршрути и еко-пътеки; транспортната инфраструктура; телефоните, нужни на посетителите; културни и спортни събития, чествания, спектакли и празнични прояви.Центърът се намира в непосредствена близост до единствения гейзер-фонтан в България и Европа с температура 103 градуса.Гейзерът в Сапарева баня се нарежда на второ място по топлина на водите си и е един от най-горещите в света.

 Юлияна КОЛЧАКОВА

RELATED ARTICLES

Most Popular