Местна фирма иска да отвори магазин в селото, като вземе под наем помещения на община Бобов дол. С докладна записка кметът Елза Величкова иска разрешение от местния парламент да се отдаде под наем част от имот, намиращ се на първи етаж от комплексно-обществена сграда, в съседство с помещение за библиотека в Долистово, за търговска дейност за 5 години. Предложението е за помещението от 93.60 кв. м да се проведе публичен търг. Интерес към имота има ЕТ „Иван Христов – Ивац“ от Долистово, който е внесъл в общината заявление, че иска да наеме помещението, намиращо се в съседство с помещение за библиотека.

С отдаването под наем на имота се очаква да се увеличат собствените приходи на общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и да се подобри обслужването на населението на общината, пише в мотивите на докладната. Предложението е началната тръжна месечна наемна цена да бъде 168.48  лева. (по 1.80 лв.) кв.м без ДДС.

Общинският съвет ще вземе решение по докладната на заседанието си на 26 юли (понеделник).

Юлияна КОЛЧАКОВА