Местна фирма иска да отглежда риба и гъби в Долна баня, съобщават от РИОСВ-София. В инспекцията е внесено инвестиционно предложение за изграждане на рибовъдно стопанство за деликатесни видове риба – основно бяла риба и сом, и гъби. Стопанството ще е с капацитет до 4000 кг риба и 4000 кг гъби на година. Инвестиционното предложение е на „Аква парадайз” ЕООД – Долна баня. Във връзка с инициативата от дружеството искат да бъде извършена ОВОС. Имотът, в който ще се реализира намерението, е подземно ниво на съществуваща сграда. Рециркулационната система ще бъде разположена на площ от 48 кв. м, а стелажите за гъби – на 8 кв. м. Ще се използва налична инфраструктура – път, водопровод в сградата, електроснабдяване. Заустването на отпадъчните води – до 1,5 кубика за денонощие, ще бъде в съществуващата канализационна мрежа, става ясно от документа.

Справка в Търговския регистър показва, че „Аква парадайз” ЕООД е с регистрация от 2016 г. в гр. Долна баня, ул. „Търговска”. Управител на дружеството е Емил Исаев Александров, свързан с 6 фирми. „Аква парадайз” е с предмет на дейност хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и др.