Местна фирма иска да произвежда плодови сокове в невестинското село Лиляч. Емилиян Лазов с едноименната си фирма „Емилиян Лазов” ЕООД е внесъл уведомление за инвестиционното си намерение в РИОСВ-София. Идеята е да бъде изградено съвременно и модерно предприятие за производство на плодови сокове и да се монтира автономна фотоволтаична електроцентрала на покрива на съществуваща сграда в Лиляч, която да покрива част от нуждите на фабриката от електроенергия. Една от целите е създаване на условия за произвеждане на по-конкурентна продукция, отговаряща на всички съвременни изисквания на пазарите чрез възможност за бързо разработване и внедряване на вътрешни правила за добрата производствена хигиена и лабораторни практики и системата „НАССР” за безопасно производство на храни, става ясно от документацията. Предвижда се преработка на селскостопанска продукция, като ще се произвеждат директни плодови сокове. Това са сокове, произвеждани директно от пресни плодове, без добавка на захар, подсладители, ароматизатори, вода и консерванти и се отличават със своите отлично запазени натурални вкусови качества. Реализацията на проекта е свързана с внедряването на иновативни производствени мощности и технологични схеми в съответствие с пазарните изисквания за предлагане на натурални висококачествени продукти, притежаващи повишен потенциал за здравословно въздействие. За инвестиционното предложение е изготвен технологичен проект, който ще бъде съгласуван с БАБХ. След монтажа напредвиденото оборудване на обекта той подлежи на регистрация в БАБХ като обект за производство на храни.

Инвеститорът иска от РИОСВ да се извърши ОВОС, както и инспекцията да информира дружеството за необходимите действия, които трябва да предприеме по Закона за опазване на околната среда и водите.

„Емилиян Лазов” ЕООД е основано на 13 юни 2022 година. Фирмата е с със седалище в с. Лиляч.  Предметът й  на дейност включва обработка на земеделски земи и производство на земеделска продукция и др.