Методи Чимев, Костадин Костадинов и Йонко Гергов
  • Кметът Чимев: Бюджетът е коректен, няма неправомерни разходи

  • ОбС шефът Костадинов повиши тон: Бюджетът е комунистически. Стига сме се самобичували, че въздухът е мръсен

  • Обмисля се алтернативно водоснабдяване във всяко населено място в Дупница

 

 

36  297 319 лв. е бюджетът на община Дупница за 2020 г., който очаквано местният парламент прие на извънредното си заседание на 7 февруари. Приходите за делегирани от държавата дейности са 20 578 588 лв., в това число за местни дейности – 15 718 731 лв. Данъчните приходи – 3 572 000 лв.

Разходите са колкото приходите – 36 297 319 лв. 20 578 588 лв. от разходите са за делегираните от държавата дейности. Размерът на разходите за местни дейности е 15 718 731 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия -433 000 лв. За капиталови разходи са заложени над 5 000 000 лв. Толкова са и средствата за инфраструктура, които се очаква да постъпят по европейски проекти.

 

Бюджетът бе приет с 22 гласа „за”, 6 „против” и 3 „въздържал се” при двама отсъстващи.

Против бяха общинските съветници от БСП – Александър Анин, Станислав Павлов, Първан Дангов, Асен Илиев и Ивайло Петров, Костадин Севдин от коалиция „Движение заедно за промяна“. Въздържал се – Бойко Христов (БСП), Валентина Караганова (БСП) и независимият Георги В. Градевски, който бе избран от АБВ.

Финансовата рамка бе гласувана след близо 2-часови дебати, в които се включиха представители на почти всички партии в местния парламент.

Йордан Йорданов от ГЕРБ изтъкна, че сума от над 36 млн. лв. е рекордна

Йордан Йорданов

за размерите на общината и определи инвестиционната програма като амбициозна. „Само искам да припомня, че през 2011 г., когато ГЕРБ пое за пръв път управлението на община Дупница, приходната част възлизаше едва малко над 20 млн. лв. За 8 г. отбелязваме един скок от над 15 млн. лв. Смятам, че за община от нашия калибър това е един забележителен растеж. Искам да акцентирам, че размерът на приходите от местните дейности е на стойност 15 млн. 718 хил. лв. Това е двойно спрямо преди 8 г. Това означава, че през всичките тези години общинското ръководство не е стояло със скръстени ръце”, посочи Йорданов. Съветникът подчерта, че гласувайки за бюджета, местният парламент дава шанс на общинското ръководство да осигури „продължаване на наблюдаваното през последните години развитие, без това да се случва за сметка на бъдещите поколения”.

Леонид Хаздай от „Глас народен“ също определи бюджета като амбициозен. Заяви също удовлетворение, че е обърнато внимание на малките населени места, както и че във финансовата рамка са включени направените от групата предложения.

Георги Георгиев каза, че бюджетът е „балансиран и реален и отговаря на очакванията на СДС”.

Вергил Кацов от „Народен съюз“ изрази становището, че в бюджета се вижда търсене на разрешение на основните проблеми. Подчерта, че е обърнато внимание на селата, като в бюджета са включени предложенията на групата. Кацов нарече

 „абсолютно новаторско” залагането на 800 000 лв. за сондаж

за минерална вода в с. Бистрица, делегирани от държавата,  което ще допринесе за развитие на туризма и повече приходи. Съветникът настоя общината да преведе средствата за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата в Самораново, Яхиново и Крайници за последните 3 г. Предложи още, ако се налага, Общинският съвет да премине за 1 г. на безхартиен режим, а спестените средства да се разходват за по-належащи нужди.

Станислав Павлов изрази недоволството си заради това, че

 голяма част от предложенията на БСП не са включени в бюджета.

Станислав Павлов

Поясни, че те са предложили във финансовата рамка да се предвидят 100 000 лв. за закупуване на апаратура за общинската болница. Допълни, че във връзка с демографската криза са предложили общината да отпуска по 1000 лв. на всяко второ дете в семейството. Отбеляза, че в бюджета не е намерило място и предложението за отпускане на средства за проектиране на пристройка и разширение на сградата на ОУ „Евлоги Георгиев”, което да позволи учебното заведение да премине на едносменен режим. ОУ „Евлоги Георгиев” е единственото в областта, в което децата учат на две смени”, припомни Павлов. Съветникът допълни, че в бюджета не са заложени суми от по 3000 лв. за селата, както са предложили социалистите. Освен това не е включено предложението за изграждане на връзка на софтболното игрище в жк „Бистрица” с градския колектор на ВиК, което ще реши проблема със санитарните възли.

Лорета Николова

Д-р Лорета Николова обърна внимание на факта, че не е включена сумата от 20 000 лв. за закупуването на станция за измерване на въздуха, което е предложила на общественото обсъждане на бюджета.

Същия въпрос засегна и Бойко Христов от БСП, който зададе въпрос как общината ще се справи с проблема.

Георги В. Градевски обърна вниманието към проблема с басейна в училище „Св. Климент Охридски“, който е затворен от години.

Валентина Караганова

Валентина Караганова от БСП изрази мнение, че бюджетът не е социален.

„Ако някой ми беше казал преди 7-8 г., че при обсъждане на бюджет в Общинския съвет нещата ще бъдат така експертно поставени и коментирани, не бих повярвал. Спомням си преди 7-8 г. какво правехме. Обръщахме на една говорилня, в която един казваше: „Защо ние така, вие онака?” Ние – вие няма. В крайна сметка всички, присъстващи в залата, имаме една-единствена цел, един ангажимент. Ангажимент към населението на община Дупница. И много се радвам, че

 

коментарите, възникнали на общественото обсъждане, са изцяло насочени в посока подобряване на средата на живеене

 

на нашите съграждани и на нас самите и на решаване на всякакъв вид проблеми. Смело мога да заявя, че не съм си и помислял, че ще дойде време да говорим за ресурс от порядъка на 10 млн. за капиталови разходи в рамките на година. Имаме и 5 млн. заложени за финансиране чрез европейски проекти, само и единствено в инфраструктура. Т.е. дойде времето, в което спокойно да можем да разсъждаваме в посока нерешени инфраструктурни проблеми”, заяви кметът Методи Чимев.

Градоначалникът смята, че бюджетът не е амбициозен, а коректен, имайки предвид, че изпълнението в последните години не пада под 80%. „Това предполага една стабилност, един добър разчет на приходната част и обвързване на разходи. Неправомерни разходи, необезпечени – вярвайте – отдавна не се правят”, подчерта кметът.

Чимев отговори на поставените въпроси. За училище „Евлоги Георгиев” каза, че от ръководството на учебното заведение трябва да формулират какво конкретно искат. За закупуването на апаратура за болницата поясни, че това не се прави в момента, тъй като процедурата ще се проточи заради налагащото се лизингово заплащане. „3 хил. лв. за всяко кметство, както предлага БСП. В бюджета са заложени 38 хил. лв. за селата. За бейзболното игрище, това не би било необходимо да е чак такъв препъникамък. Говорим за няма и 20 м. Няма проблем и това да бъде реализирано. На въпроса на д-р Николова – онзи ден, след като получихме протокола от измерването на въздуха в рамките на 4-5 дни, огласихме резултатите на следващия ден и пуснахме писмо до министъра на околната среда и водите. С молба именно за предоставяне на подобна станция. Ако някой може да ни я осигури, защо трябва да я плащаме? Ако отговорят, че нямат възможност, мися, че и това не би било проблем да се реши”, каза градоначалникът. Отговори получиха и останалите въпроси. Чимев припомни, че общината опита да отдаде плувния басейн  под наем или концесия, но това не е постигнато заради липса на инвеститори. В отговор Георги Градевски се ангажира лично да изготви проект, който да представи на общината.

Коментиран бе и проблемът с водата. „В бюджета отсъства кризата с водата.

 

Имаме цели села без вода”, посочи председателят на съвета Костадин Костадинов.

 

И уточни, че вероятно ще наложи заделяне на допълнителни средства за проектиране и изграждане на алтернативни водоизточници за селата и автокъщите. ОбС шефът допълни, че заради намаления обем на яз. „Дяково“ следващата седмица ще проведе работна среща, на която екип на ВиК да предостави повече информация.

Кметът потвърди, че се мисли за алтернативно водоснабдяване

във всяко населено място. Един от вариантите за града е водопровод от помпена станция „Таушаница“ до резервоарите в м. Дренски рид.

„Не е тайна, че наистина с последните мерки, които бяха предприети, най-вече по линия на „Напоителни системи”, възникнаха казуси. Не е тайна, че темата „Подпомагане с вода през „Напоителни системи” е с има-няма 30-годишна история. През 2001 г., когато е критичният момент на нивото на яз. „Дяково”, тогава нивото е паднало под безопасните 30%, пак е имало подобна ситуация. Малко по-тежка, пак са коментирани нещата в същия формат. Пак са направени едни предложения. Вярвайте, след като имаме почти аналогична ситуация, значи не са решени. След срещата с министър Димитров, на която бяха и представители на ВиК-Дупница и „Кюстендилска вода”, очакваме от ВиК да дадат информация за резерв като водоснабдяване и алтернатива. За града по-сериозен вариант за обезпечаване е

изграждане на допълнителна връзка между Таушаница и Дренски рид.

Вергил Кацов

Идеята преди години е била водата от язовира, стигайки до Таушаница, да бъде качвана на Дренски рид. Само че възможностите на работещите помпи не позволяват, количествата, които се качват, са минимални и нищожни. От строителния отдел е подготвена проектна документация за входиране към „Бедствия и аварии” за изграждане на допълнителна връзка. Така обезпечаваме града. В момента ние, в града, нямаме проблем с водоснабдяването. Резервоарите, които водоснабдяват, са пълни на 100%. Алтернатива за автокъщите – стар, изоставен резервоар над Пиперево. В окаяно състояние е, но това няма значение. Вариантът е възстановяване, водозахранване и подсигуряване на вода за битови нужди в района. „Напоителни системи” и ВиК имат договор за 3 млн. кубика на година, по месеци прави около 285 хил. кубика. Това е количество, което не е подавано, но при необходимост трябва да бъде осигурено. Но за да бъде подадено във водопроводната мрежа, трябва да мине през третиране. Това е необработена вода от яз. „Дяково”, т.е. трябва да мине през резервоар, да бъде третирана и подадена във водопроводната мрежа. И отделно като варианти – над с. Самораново – водохващане, допълнителен резерв. Основният водоизточник, вододайната зона на града е най-вече река Бистрица. Там също има какво да се направи. Очаквам за всяко населено място да бъде разписано конкретно. Иначе в момента от яз. „Дяково” единствено се подава вода към ВиК-Дупница и „Кюстендилска вода”, по изрична заповед на министъра всички останали потребители са игнорирани, т.е. нямат. Даденост има, водата в язовира е около 8-9 млн. кубика. Не е проблем, но това е ситуацията към момента”, каза Чимев.

Тонът и на това заседание бе повишен от председателя. Костадин Костадинов се ядоса на мнението на Валентина Караганова, че бюджетът не е социално ангажиран. Председателят дори определи бюджета като комунистически.

„Ние сме най-комунистическата община в България.

Олга Китанова

Не трябва да има нито един гладен, нито един жаден или необръснат“, заяви Костадинов. Председателят допълни, че в общината има над 10 социални центъра, посочи и др. социални услуги. Зам.-кметът Олга Китанова допълни, че центровете са 15. Посочи още, че общината продължава да подпомага родителите на новородени чрез данъчни облекчения, въведени през 2017 г., като миналата година са се възползвали 50 семейства.

Костадинов изля гнева си и заради тиражираната информация за замърсяването на въздуха в града и определянето на Дупница като най-замърсен град в това отношение. Подчерта, че това вреди на имиджа на града, който се стреми да развива туризъм.

Леонид Хаздай

„Стига сте говорили, че градът ни е с най-мръсния въздух! Какво ще си помислят хората, които искат да вложат пари например в изграждането на спа центрове в село Бистрица?! Искаме да развиваме туризъм, да привличаме туристи! Стига сме се самобичували! Стига сме се самоопределяли! Беше ниско атмосферното налягане. Дупница е котловина, нормално е да задържи малко от малко… Не казвам, че не е вредно, но чак пък…  Не бих се съгласил, на фона на планината, която ни пази цял живот”, коментира председателят на местния парламент.

Завършекът дойде с предложението на съпартиеца на председателя от СДС – Иван Раков, за прекратяване на дебата.