Мината в гр. Бобов дол с нова придобивка, която ще улесни работата им

Харалампи Златанов

От мината в гр. Бобов дол се похвалиха с нова придобивка.

Лично изпълнителният директор на дружеството инж. Харалампи Златанов съобщи публично, че преди няколко дни са се сдобили с чисто нов челен товарач, който се очаква да улесни значително тяхната основна работа по добив на въглища.

„Челният товарач е произведен от голяма немска компания, която притежава сериозен опит в производството на подобен тип съоръжения. Машината ще облекчи значително работата на открития рудник „Христо Ботев“ по отношение на поддръжката на рудничните пътища и насипи, както и ще спомогне за извършването на необходимите товарни дейности.

Благодарение на новата машина ще заместим част от морално и технически остарелите мощности, които ползвахме до момента, и по този начин ще се осигури по-висока ефективност на работната ни дейност и повиши производителността. Освен това очакваме да усетим и положителен икономически ефект от внедряването на новия челен товарач в експлоатация, който ще се изрази в редуциране на разходите за поддръжка на тежката механизация, работеща на територията на рудник „Христо Ботев“, разказа директорът на въглищната мина в гр. Бобов дол инж. Харалампи Златанов.

Директорът инж. Златанов също така каза, че изпълняват инвестиционната програма за обновяване на част от съоръженията и машините, с които ежедневно осъществяват своята добивна дейност.