Официална церемония „Рязане на лента” по проекта за рекултивация на старото общинско сметище се състоя днес в Бобов дол. Лентата срязаха министърът на околната среда и водите Емил Димитров, кметът на общината Бобов дол Елза Величкова и заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова. Това място ще се превърне в хубаво кътче от града, вече няма да е сметище. Много е  важно да се рекултивират старите сметища, защото търпим наказателни санкции заради тях, подчерта Емил Димитров.

Както сме писали, проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020“, като общият размер на инвестицията е 878 304 лв. В церемонията участваха представители на общината и други официални лица.

Припомняме, че старото общинско сметище на Бобов дол е в землището на града, което не отговаря на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г. Проектът за техническа рекултивация предвижда съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. С реализацията на проекта ще се осигури опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. След приключването на техническата рекултивация на сметището ще се извърши и биологична рекултивация.

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците.  Общинските депа, които не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и закритото депо на община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, подчертават от МОСВ.

 

 

1 коментар

Comments are closed.