Община Перник вече е част от Националната система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата. Инициативата е на „Бал Бок Инженеринг“ АД, съвместно с общини в страната.

В Перник ще бъде поставен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от следните групи:

– Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), Мастила и замърсени опаковки
– Домакински препарати и химикали
– Лакове и бояджийски материали
– Живак и живак съдържащи уреди.

Първата дата, на която мобилният пункт ще бъде на територията на град Перник е 16 април, като в часовия интервал от 10.00 ч. – 13.00 ч. ще бъде разположен на ул. „Физкултурна“ (паркинга до музея), и от 13.30 ч. до 16.30 ч. – в кв. Изток, ул. „Благой Габров“ (пред кметство Изток).

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда, обясниха от общината.