Султанка Петрова и Виктор Янев
  • Зам.-министър С. Петрова в Кюстендил: Нов закон включва уязвими групи в пазара на труда

 

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена България, е демографската ситуация в страната, каза в Кюстендил заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. Тя проведе регионална работна среща, на която бяха засегнати проблемите около демографската политика, жизнения стандарт, доходите от труд и социалната икономика. На срещата присъстваха областният управител Виктор Янев, зам.-кметът Радмила Рангелова, кметове, представители на Дирекция „Бюро по труда”, различни социални организации и НПО-та.

Социалният министър в разговор с Анелия Велинова

“Първата подобна среща проведохме във Видин през 2017 г., сега е в Кюстендил. Ситуацията, която беше изнесена от моите колеги, е, че нивото на заплащането е доста ниско, висока безработица, застаряващо население в областта. Днес те получиха и попълниха анкетни карти, на които предстои да се направи анализ от експертите в министерството и да се набележат конкретни стъпки за справяне с демографската ситуация в региона. Запознахме колегите и с една нова социална политика, нов закон за предприятията от социалната и солидарна икономика, който бе приет през октомври м.г.

Зам.-министърът говори и с хора от дома.

От 25 години такъв нов закон не е създаван и той дава изключително много възможности на пазара на труда. А именно – да бъдат включени уязвими групи от българското общество. Това са младежи до 29 години, хора над 55 години, родители, отглеждащи деца с увреждания, хора с увреждания, бездомни, хора, които са преминали лечение като наркозависими и с психически заболявания. Така че дадохме възможност на тези уязвими групи да бъдат по-лесно социализирани в обществото и да могат да бъдат включени в пазара на труда. Освен с труд хората ще имат възможност и да се обучават, за да се включват в тези социални предприятия”, коментира Султанка Петрова. Статистиката показва, че към моменти в страната има около 4700 социални предприятия, а в Кюстендилска област то е само едно и това е обществената пералня. След влизане в сила на закона за предприятията от социалната и солидарна икономика след 2 май 2019 г. ще се създаде регистър и всяко регистрирано социално предприятие ще ползва насърчителните мерки. Освен това ще бъдат предложени от държавата насърчителни мерки, за да се създават нови социални предприятия и да се развиват тези, които са създадени.

На срещата беше представена и нова социална услуга – патронажна грижа за самотно живеещи хора в отдалечени места. Мобилни екипи ще ги посещават, в които ще има социален и здравен работник. След срещата в областната управа заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова посети Дом за пълнолетни лица с физически увреждания “Ильо войвода”, където разговаря с директора Анелия Велинова и с някои от домуващите там.