В Самоковско ще бъде модернизирано предприятието на Йордан Дончев. Финансирането е по Програма за морско дело и рибарство 2014-2021 по мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегията на МИРГ Самоков.
Подписи под договора положиха кметът Владимир Георгиев, като председател на УС на МИРГ-Самоков и Йордан Дончев, управител на предприятието. Фирмата е специализиранa в производството на рибни специалитети, предястия и морски деликатеси.
Проектът предвижда модернизиране на предприятието като ще се повиши производствения капацитет и същевременно ще се реализират икономии на енергия, суровини и материали. Модернизацията на производство се изразява в използване на нови, енерго- и ресурсно ефективни машини и съоръжения, които ще бъдат и по-продуктивни. По проекта се предвижда изграждане на фотоволтаична система с мощност 30 кW на покрива на съществуваща масивна сграда в село Белчин и доставка на универсална машина за производство на хайвер, която ще гарантира високо качество на продуктите при намаляване на загубите от производство и икономия на суровини и енергия. Проектното предложение ще допринесе за постигането на стратегическа цел за повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектора аквакултурата на територия на МИРГ Самоков, при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Стойността на инвестиционното предложение е 390 хил. лв., като 50% от сумата се осигурява от финансиращата програма, а другата половина са собствени средства.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here