В Самоков подписаха договора с фирмата-изпълнител, която ще изгради две нови светофарни уредби на проблемни кръстовища.

Кметът Владимир Георгиев подписа договор с фирмата, спечелила процедурата за възлагане на обществена поръчка. Предстои изграждането на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Искър” и ул. „Търговска” и на „Рилска малина” с ул. „Македония. Това са две проблемни кръстовища, с голям трафик, трудно престрояване и множество инциденти. По тази причина се взе решение да се регулира движението със светофарни уредби. Това бе включено и в Плана за организация на движението на град Самоков. Фирмата ще направи мониторинг на движението на автомобили и пешеходци на двете кръстовища с видеозаснемане и преброяване, като данните ще служат за основа при изработване на проекта. Целта е да се постигне оптимално регулиране на трафика.

Ще се отчете необходимостта от поставяне на зелена стрелка за дясно завиващите, както и отделна секция за ляв завой. Новите уредби ще отговарят на най-съвременните изисквания.

Изграждането на светофарите ще бъде съобразено изцяло и с наличните подземни комуникации на двете кръстовища, както и с предстоящи инфраструктури и благоустройствени проекти на Общината в тези райони. Проектирането трябва да приключи до края на тази година, след което в рамките на около два месеца при подходящи климатични условия да бъдат изграден и светофарните уредби, съобщиха от общинската управа в Самоков.