Министерството на културата одобри нов проект на музея в Разлог. Той ще се финансира по обявената конкурсна сесия на тема 3: „Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства“.

Проектът „Известия на Исторически музей – Разлог, т. 2“ ще даде възможност да бъде продължена идеята на музейните работници за представяне на богатото културно наследство в община Разлог. В сборника ще се съдържат доклади, свързани с музейните фондове и тяхното проучване от историци, нумизмати и археолози. Акцент ще бъде поставен върху проучените и регистрирани археологически обекти в землището на община Разлог.