На 4 май се навършват 118 години от смъртта на Гоце Делчев. Георги (Гоце) Николов Делчев е един от най-значимите български революционери, водач и идеолог на българските македоно-одрински революционни комитети, по-късно прераснали във ВМОРО – Вътрешна македоно-одринска революционна организация.

Роден е в град Кукуш, Егейска Македония, на 4 февруари 1872 г. в семейството на Никола и Султана Делчеви. Завършва българска мъжка гимназия в Солун. Там заедно с Даме Груев, Гьорче Петров и Борис Сарафов създава таен революционен кръжок заедно с за свободата на Македония.

В началото на месец май 1903 г., на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, четата на Гоце Делчев попада в обкръжението на турска потеря в село Баница, Серско. Въоръжената група, командвана от майор Хюсеин Тефиков, съвипускник на Гоце Делчев, блокира селото в нощта на 3 срещу 4 май, по сигнал, че там нощуват комити. Гоце Делчев решава да изведе четниците оттам, но – неуспешно. След еднодневно сражение с превъзхождащата ги войска Гоце Делчев пада убит. Това е невъзвратима загуба за революционната организация, която остава без един от най-силните си водачи.