Дупничанинът е наричан „бащата на ксерокса“

На 21 февруари се навършват 40 години от смъртта на акад. Георги Стефанов Наджаков – откривателят на фотоелектретното състояние на веществото. Знаменит български изследовател с огромен принос в световната наука.


Роден в Дупница, в семейство на фелдшер през далечната 1896 г., Георги Наджаков е един от гениите, които променят света.

По спомени на негови биографи в родната му къща на улица „Георги Бачков“ 11 е имало минерален извор.

Семейството остава в Дупница, докато момчето навършва осем години, след което се мести в столицата. Тук Георги Наджаков завършва Софийския университет.

Специализира в Париж при Пол Ланжвен, където намира условия (научна среда и апаратура) за реализиране на своята идея. Там той спечелва доверието и приятелството на семейство Мария и Пиер Кюри. А с Жолио Кюри работи дълги години и като общественик. Наджаков записва името си със златни букви в световната наука с първото българско откритие, чийто автор е.

Той открива ново явление при едновременно действие на електрично поле и светлина върху диелектрици и полупроводници, което нарича фотоелектретно състояние на веществата.


Откритието му става основа за развитието на класическата електрофотография, на съвременната размножителна техника – копирната машина и принтерът се базират на откритието на най-яркия български физик Георги Наджаков. То намира приложение и в безвакуумната телевизионна техника, при запаметяващите устройства, рентгеновите дозиметри и пр. Днес всекидневието на човечеството е немислимо без тази техника.
Днес Институтът по физика на твърдото тяло на БАН, като пряк приемник на създадения от Георги Наджаков Физически институт, носи неговото име. А в двора на Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна има алея на името на Георги Наджаков.