Над ¼ от сечта у нас е незаконна, обявиха природозащитници

Снимка: Архив

Нерегламентираният дърводобив в България е между 1/3 и 1/4 от официално обявения. Това са изводите от доклад на природозащитната организация WWF. Документът анализира данните за сечта у нас в периода 2018-2022 г.

“Според анализа нерегламентираният дърводобив в България за периода 2018-2022 г. все още е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина. Нещо повече, оказва се, че половината от привидно законния дърводобив е извършван при нарушения на законите за горите, околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии. По оценки на специалисти нелегалната сеч генерира скрити приходи от над 100 милиона лева годишно”, заявяват от организацията.

Експертът по природозащитно законодателство Добромир Добринов посочва, че незаконният дърводобив е около 1.7 млн. кубични метра. До тази стойност се стига на база данни на НСИ и агенцията по горите.

“Данни за незаконна сеч, макар и в малък размер, имаме дори от трите национални парка – “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, заяви той.

Най-често прилаганите схеми за незаконен добив са сеч на немаркирани дървета, скриване при транспортиране, манипулации при изчисляване на обема и др.
Една от предпоставките за това е малкият брой служители, които охраняват горите. В момента те са около 3 хил. души за цялата страна.

“През последните пет години държавата е предприела някои стъпки в правилната посока, но, за съжаление, те не успяват да повлияват ефективно върху незаконосъобразните практики. Наблюдава се увеличаване на броя на проверките, но и намаляване на броя на констатираните нарушения. Административно-наказателните и наказателните мерки не водят до справедливост. Събираемостта на глобите и санкциите достигат едва 33% от установените нарушения, което на практика обезсмисля наказателните процедури”, заяви Добринов.