Над 1 млн. българи живеят сами

Все повече българи живеят сами – в т.нар. едночленни домакинства, семействата с дете под 16-годишна възраст намаляват, а в 23 области над половината домакинства се оглавяват от човек, който не е икономически активен. Тези данни от Преброяване 2021 огласи днес Националният статистически институт.

Броят на едночленните домакинства от 925 385 през 2011 г. нараства на 1 026 198 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5 процентни пункта (от 30.8% на 35.8%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 11 121  и към 7.09.2021 г. са 842 614. Относителният им дял нараства с 1 процентен пункт.

Увеличението на едночленните домакинства е много любопитно, защото с тях имаше проблеми при предишното преброяване. През 2011 г. статистиката показа огромно увеличение на този вид домакинства – с 263 000 повече спрямо 2001 г. и това беше една от големите новини на Преброяване 2011. 3 години по-късно обаче критичен доклад на НСИ установи, че информацията не е надеждна, тъй като около 166 000 души бяха отчетени като живеещи в страната, без да са реално преброени. На всичкото отгоре всички непреброени лица бяха записани като едночленни домакинства. Въпреки установената грешка, данните нямаше как да се поправят впоследствие.