Над 100 души в сферата на здравеопазването в община Благоевград с по-високи заплати

Заплатите на медицинските и немедицинските специалисти в детските ясли, детски градини с яслени групи, както и работещите в медицински кабинети в училища са с повишени работни заплати, съобщиха от община Благоевград. Увеличението е в сила от 1 януари и стана факт след подписване на анекс между кмета Камбитов и синдикатите. Промените ще засегнат над 100 души, работещи в сферата на здравеопазването в община Благоевград. След увеличението възнагражденията ще достигнат 900 лева. През 2018 година заплатите на помощния персонал в детските ясли бяха увеличени два пъти. Освен за по-високи заплати община Благоевград непрекъснато работи в посока на подобряване на материално-техническата база в детските заведения. За децата са осигурени отлични условия, както и здравословна храна, съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването.