Със споразумения са приключили наказателните производства срещу И.Т. и Д.Г., обвинени от Районна прокуратура – Благоевград за извършени от тях престъпления.

На 27.04.2020 г. двама мъже, с българско и македонско гражданство, пристигнали в страната от Нидерландия, като преминали през ГКПП Видин. Били им издадени предписания от Регионална здравна инспекция за спазване на задължителната 14-дневна карантина – противоепидемична мярка, въведена срещу разпространението на вируса Covid-19. Същите следвало да пребивават на постоянния им адрес в с. Логодаж, община Благоевград. Вместо това, на следващия ден те пристигнали на ГКПП Гюешево с цел да напуснат пределите на страната, обаче били задържани. Подсъдимите И.Т. и Д.Г. са се признали за виновни и са се съгласили да им бъдат наложени наказания от по седем месеца „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок. Те ще платят и глоби в размер на по десет хиляди лева.

За същото престъпление е била привлечена към наказателна отговорност Б.К. Жената, която е с българско и македонско гражданство, пристигнала от Швейцария, където била трудово ангажирана. Въпреки че била поставена под задължителна 14-дневна карантина, тя напуснала адреса си в с. Покровник, община Благоевград. На 03.05.2020 г. подсъдимата се намирала на територията на ГКПП Гюешево.

Б.К. е сключила споразумение с Районна прокуратура – Благоевград, с което се е признала за виновна и се е съгласила да й бъде наложено наказание от пет месеца „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок и глоба в размер на десет хиляди лева.

Трите споразумения са били одобрени от съда, с което имат последиците на влязла в сила присъда.