Обновява се дворното пространство на Детска градина „Снежанка“ в Петрич, съобщиха от общинската управа.

Финансирането на дейностите е със средства от бюджета на Общината, предвидени при приемането му за 2021 година с решение на съветниците. Инвестицията, която се прави в ДГ „Снежанка“ е в размер на 332 679,18 без ДДС. Според изготвения проект дворното място ще претърпи цялостна промяна, ще се закупят и монтират нови съоръжения за игра и отдих.

Плануваните дейности са: цялостна подмяна на тротоарната настилка; нова вертикална планировка за отвеждане на дъждовната вода и осигуряване на достъпна среда; нова площадкова канализационна мрежа и дренажни решетки; подмяна на водопроводната мрежа, захранваща поливната система; обособяване на нов вход от южната страна; монтаж на стълбищна платформа за осигуряване на достъпна среда до всяка точка на дворното място в детската градина; подмяна на парапетите на площадката.

Заложено в проекта е също полагането на ударопоглъщаща настилка, нови съоръжения за игра на децата от яслени и градински групи, монтиране на пейки, нови съдове за отпадъци, озеленяване.

Ще има и напълно ново спортно игрище.

В детската градина има една яслена и четири градински групи. След приключване на ремонта дворното място ще бъде достъпно и за деца с двигателни проблеми. Това е третата детска градина в град Петрич, в която се извършва цялостен ремонт на дворното пространство. До края на годината ще започне изграждането и на новата пристройка към ДГ „Здравец“.