Над 2 милиарда и 700 милиона лева от данък върху добавената стойност са възстановени на бизнеса след автоматизирана оценка на Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от институцията.
Процедурата не изисква проверка или ревизия, ако дружеството, подало искането за възстановяване на данък, е с нискорисков профил, няма задължения към бюджета, внася редовно и в срок дължимите данъци и осигуровки и няма данни за участие в схеми за ДДС измами.
По същия ред от внедряването на системата досега на коректни фирми и физически лица са възстановени над 256 милиона корпоративен данък и почти 61 милиона данък върху доходите, допълват от НАП.
В същото време специализираният софтуер на НАП насочва вниманието на данъчните към проблемни области и рискови зони и позволява извършването на електронни ревизии. Същите изключват необходимостта да се копира голям обем документи на хартия, тъй като счетоводните данни се проверяват и анализират дистанционно, а това значително улеснява бизнеса, коментират от НАП.
През последните три години НАП е приключила 830 електронни ревизии в страната, които са установили допълнително над 57 млн. лева дължими данъци и осигуровки.