Цените за наддаване за имоти, които ще бъдат продадени и дадени под наем чрез публично оповестени търгове или конкурси, определи Общинският съвет (ОбС) в Сапарева баня на заседанието си на 29 април.

59 950 лв. без ДДС е началната тръжна цена на общинския парцел в курорта Паничище, за който вече е заявен инвестиционен интерес и ще бъде обявен за продажба. Както писахме, мястото с площ  847 кв. м иска да закупи Божидара Михайлова от Дупница. Началната цена за наддаване е такава, каквато е и пазарна оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител. Предстои определяне на датата на търга.

Конкурс или търг ще бъде насрочен и за имота от 520 кв. м в местността Ридо на село Овчарци, като наддаването ще тръгне от 4 160 лв. Заявление, че иска да купи този имот, е внесъл Йордан Борисов Кацарски от същото село.

22 лв./ дка е наемът, който ще плаща бъдещият арендатор на две общински ниви в землището на с. Сапарево. Земите са в местностите Семчин дере и Кудевските егреци, съответо с площ  26,778 и 40,909 дка. Заявления за вземане под наем за двата поземлени имота е внесъл досегашният ползвател Мариян Грахльов от Сапарево. Дали той ще продължи да обработва земята, ще се определи чрез търг или конкурс.

150 лв. месечно ще плаща бъдещият ползвател на място в гробищния парк на Сапарева баня, където местната фирма „Небесни ангели-23“ ООД иска да постави хладилна камера за покойници, гласи друго решение на общинските съветници. Припомняме, че площта на имота е 50 кв. м и за него също ще се проведе публичен търг или конкурс за отдаване под наем.

Конкурс или търг за отдаване под наем ще бъде насрочен и за кабинет от 32,44 кв.м в поликлиниката на Сапарева баня, ползван досега от Кирил Начов. Процедурата ще се проведе заради изтичане на договора, а следващият договор ще бъде за 5 години.