Йонко Гергов (първият вляво) очаквано бе избран за зам.-председател и на този Общински съвет.

Йонко Гергов очаквано бе избран за зам.-председател на Общинския съвет в Дупница. На заседанието на местния парламент в петък за Гергов гласуваха 22-ма от общинските съветници, 7 бяха против и 3-ма гласуваха с “въздържал се”. Определени бяха и работното време, и заплатата на председателя на Общинския съвет. Костадин Костадинов ще има пълно работно време (8 часа) и ще получава основно месечно трудово възнаграждение в размер на 70% от основната заплата на кмета на общината Методи Чимев, считано от 11 ноемри т.г.

Костадин Костадинов

Изразена в числа, заплатата на Костадинов ще бъде 1500 лева. Председателят ще ползва 20 работни дни платен годишен отпуск и ще получава допълнително възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% върху основната месечна работна заплата. Решението бе взето единодушно от присъстващите в залата 31 от общо 33-ма общински съветници.

Общинският съвет реши още Костадинов да бъде делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. С друго решение ОбС шефът бе определен за представител в състава на Областния съвет за развитие, като при невъзможност за участие той ще бъде заместван от Йонко Гергов.