Финансовият министър не се съгласи с предложения на управителя на НЗОК за бюджета й

МВР и АПИ пак се наредиха на опашка за траншове от бюджета

Работодатели и синдикати заявиха подкрепа за промените, предлагани от служебното правителство за актуализация на държавния бюджет и за увеличение на пенсиите. Предложенията на кабинета бяха обсъдени от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според предлаганите от служебния кабинет промени, свързани с пенсиите, от 1 октомври средното увеличение за един пенсионер ще бъде 64 лева.

Социалната пенсия от 148,71 лева ще достигне 170 лева. Предвижда се от 1 октомври минималната пенсия да стане 340 лева вместо сегашните 300 лева, а максималната да бъде 1500 вместо досегашните 1440 лева.

Също от 1 октомври се предлага пенсионерите над 65-годишна възраст, които получават пенсия под линията на бедност от 369 лева, да взимат месечна социална добавка, която да допълва дохода им до линията на бедността. Мярката ще бъде за 413 600 души, сочат сметките на НОИ.

Предвидена е промяна на прилаганата тежест на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която се изчисляват пенсиите. От 2019 г. тя е 1,2 на сто. Предвижда се увеличението й на 1,35 на сто. Така действителните размери на пенсиите ще бъдат увеличени с 12,5%.

Проектът предлага устойчивост, коментира финансовият министър Асен Василев.

“Да не застраши финансите на страната, да не трябва да се увеличават данъците, да се впишем изцяло в съществуващата данъчна рамка. Другият въпрос, който беше повдигнат, беше за вдигане на максималния осигурителен праг, а от друга страна – за вдигане на тавана на пенсиите.

Тези неща е крайно време да спрат да бъдат командно-административни, а да бъдат вързани към реалната икономика.

Спрямо средната заплата най-нормалното нещо е максималният осигурителен праг да се вдига с темповете, с които се вдига средната заплата”, каза Асен Василев.

В актуализацията на държавния бюджет са предвидени и допълнителни средства за социални помощи, здравеопазване и мерки за подпомагане на бизнеса. Залага се 2 милиарда повече приход и допълнителни разходи от 1,8 милиарда лева. Дефицитът ще бъде свит от 3,9 на 3,6 на сто.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира:

„Има увеличение на разходите в необходимата степен, за да се покрият основните направления, заради които искахме актуализация на бюджета няколко месеца по-рано, а именно – социалните разходи, разходите за подкрепа на бизнеса и заетостта и допълнителни разходи в сферата на здравеопазването. Този 1,8 милиарда лева, които всъщност дава актуализацията за допълнителни разходи в тези системи, са жизненоважни и наистина всъщност много хора, много организации чакат това да се случи“.

По отношение на предлаганата актуализация на бюджета финансовият министър Асен Василев отбеляза:

„Тази актуализация е направена при допускане за тежка Covid криза, подобно на това, което имахме миналата година ноември и декември. Съответно заложените параметри на растеж, на инфлация са съобразени с такъв сценарий. Плащанията, които са необходими и към бизнеса, и към здравната система, също са съобразени с такъв сценарий“.

На заседанието социалните партньори обсъдиха изменения в Закона за бюджета на НЗОК.

Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев представи проект за увеличение на средствата за Касата, в които са включени и разходи за ваксинационния процес срещу Covid-19.

„В проекта се предвиждат следните преразпределения на средствата в разходната част, които са приети от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. В текущите разходи средства в размер на 13 милиона лева, разпределени по следния начин: за разходи за персонал – три милиона лева… Мотивите са, че в бюджета на НЗОК са предвидени разходи за персонал в размер на 56 милиона“, каза Петко Салчев.

Финансовият министър Асен Василев не е съгласен с предложенията.

„В този бюджет липсват 14 милиона лева за администрирането на ваксини и освен това допълнителните 3 милиона лева, които са за допълнителна администрация, според нас не трябва да бъдат включени в бюджета по две причини – първо, това не е ново изискване, което се е появило от небето, а е трябвало да бъде предвидено в оригиналния бюджет на Касата, и второ, тази дейност на-вероятно ще отпадне от здравноосигурителната каса и ще остане там, където си администрира в момента – с бюджета за догодина“, посочи финансовият министър.

МВР и Министерството на правосъдието

За пореден път в системата на МВР и в дирекциите “Охрана” и “Изпълнение на наказанията” на Министерството на правосъдието има недостиг на средства за персонал, става ясно от законопроекта. Затова в него са заложени допълнителни разходи по това перо – до 45 млн. лв. за МВР и до 8.4 млн. лв. за МП. И полицаите, и служителите в охранителните звена към Министерството на правосъдието години наред протестират за по-високо заплащане.

И още 100 млн. лв. за ремонт на пътища

И тази актуализация не може да подмине разходите за ремонт на пътища. По това перо за МРРБ са предвидени до 100 млн. лв., като в мотивите сумата е аргументирана много благовидно – необходими са спешни аварийно-ремонтни дейности, намаляване нарастването на броя на пътните инциденти, осигурява се цялостно подобряване на пътните участъци и пр. Служебният кабинет обаче разкри пълен хаос в сметките на агенция “Пътна инфраструктура” – при одобрен бюджет за текущи ремонти и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 млн. лв. агенцията е възложила дейности на стойност близо 2.9 млрд. лв., като от тях 1.45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г., а 1.4 млрд. лв. – за 2022-ра и следващи години.