Неврохирург стана почетен гражданин на родния си Кюстендил

Доц. д-р Николай Велинов: Изключителна чест, просълзих се

Водещият неврохирург доц. д-р Николай Велинов стана почетен гражданин на Кюстендил. Удостояването с почетното звание стана по време на заседанието на Общинския съвет в града, провеждащо се в залата на Възрожденското училище. В залата присъстваха и колеги на доцента, който е роден в Кюстендил на 6 декември 1975 година.

“Повече от 10 години той е той е консултант неврохирург в нашата болница, двукратно месечно консултира, както лежащо болните в отделенията, така и пациенти в поликлиниката. Той е лекар, когото търсим във всички часове на денонощието и винаги е готов за съдействие. Най-ценните качества на доцент Велинов да отговорност, компетентност и почтеност. Той е специалист, който постоянно се развива и самоусъвършенства. Той е усвоил и работи по едни от най-модерните техники на лечение в неврохирургията, по световните стандарти. Той е лекар по призвание, работещ с ум и със сърце в най-прекрасната професия“, каза общинският съветник д-р Лилия Чингарска.

“Мога да кажа, че се просълзих. Покорно благодаря. За мен е изключителна чест! Благодаря на всички вас, на всички съграждани и приятели, благодаря на моите колеги. Стремил съм се винаги да помагам. За мен да помагам на пациентите в Кюстендил и да работя като лекар тук, е призвание“, каза доц. д-р Николай Велинов.

Доц. Николай Велинов завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 2000 г. През 2009 г. придобива специалност по неврохирургия към МУ, гр. София, а през 2011 г. защитава магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Доц. Велинов започва професионалния си път през 1996 г. През лятото на 2001 г. постъпва за специализация по неврохирургия в Клиника по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. През 2017 г. придобива научна степен доцент. От 2011 г.  е началник на отделение.

Доц. д-р Николай Велинов взима участие в редица международни научни проекти и конкурси.През 2008 г. защитава титла „Доктор по Медицина”, Университет Берн, Щвейцария и др.

Доц. Велинов посещава множество курсове в Европа и САЩ. Член е на Български лекарски съюз, Българска асоциация по неврохирургия, Европейската асоциация по неврохирургия и Световната асоциация по неврохирургия. От 2019 г. е член на УС на Софийска лекарска колегия към Български лекарски съюз. От 2022 г. е директор на практически курсове и член на борда по неврохирургия на Европейската асоциация по неврохирургия.