Ангел Христов и Пламен Галев
  • Следващото заседание е насрочено за 20 май, искът срещу Галев и Христов е за над 4 мил. лв. от 2012 г.

 

Насроченото за днес заседание в Окръжен съд-Кюстендил по делото за конфискация на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов беше отложено. Причина за това стана неизготвена допълнителна съдебно-икономическа експертиза, както и липса на други процесуални действия, които да бъдат извършени по делото.

Следващото заседание е насрочено за 20 май от 11,00 часа. В рамките на заседанието ще трябва да бъде представена допълнителна експертиза на база на въпроси, които страните писмено са поставили на вещите лица, изготвили приетата от съда счетоводно-икономическа експертиза по делото за конфискация на имущество от Пламен Галев и Ангел Христов. Експертизата е изготвена от три вещи лица и обхваща периода от 2001 г. до 2008 година.

Припомняме, че искът за конфискация на имущество на Пламен Галев и Ангел Христов, техните съпруги и контролираните от тях дружества е за над 4 млн. лв. и е внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в съда в началото на 2012 година, по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Двамата бизнесмени са в неизвестност от 2012 година, след като влезе в сила присъдата им по наказателно дело за организиране и ръководене на престъпна група.