Приключи срещата на областния управител Валери Сарандев с изпълнителния директор на немската компания, заявила интерес да строи завод в Благоевград. На срещата присъстваха още ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси в Мюнхен Стефан Йонков и бившият областен управител Николай Шушков, чиято е и заслугата инвеститорът да посети Благоевград.
В рамките на дискусията бяха обсъдени възможностите за осъществяването на инвестицията, изискванията и намеренията, които имат инвеститорите за изграждането на производствена база на компанията в града.
Областният управител Валери Сарандев изтъкна редица преимущества на Благоевград като атрактивна инвестиционна дестинация, сред които добрата обезпеченост на кадри, наличието на добра образователна и пътна инфраструктура, стратегическото географско положение на региона и добрите условия за чуждестранни инвестиции.
Стана ясно, че намерението на немската компания, чиято основна дейност е изработката на високотехнологични изделия, предназначени за автомобилната индустрия, е реализирането на дългосрочна инвестиция с потенциална възможност за разрастване на дейността й в бъдеще. Важен акцент бе поставен върху добре подготвените кадри с желание да се развиват.
Срещата приключи с изразен взаимен интерес и желание за бъдещо ползотворно сътрудничество и ефективно партньорство.