• В пернишкия ТЕЦ вече има почти всекидневен контрол

  • В Европа се горят много повече отпадъци отколкото в България

  •  Внесеният за изгаряне боклук е около 10 пъти по-малко от изнесения

“В момента няма ТЕЦ-ове, които да горят нерегламентирано отпадъци. Изгарянето на отпадъци, и по-точно на горива, които са от отпадъци, е политика, към която ние трябва все повече да вървим”, каза пред БНТ министърът на околната среда и водите Нено Димов. В момента у нас се изгарят около 3.3% от отпадъците, средно за ЕС е 28%. За следващите 15-ина години наша цел е да постигнем 25%.
През последния месец-месец и половина се изгаря биомаса, която не е регламентирана, не е разрешена. Трябва много ясно да се гарантира, че опазването на околната среда и здравето на хората ще бъде защитено, заяви министърът.
Недоволство у хората предизвика новината, че у нас се вкарват и горят отпадъци от други страни. За 2018 година внесеният за изгаряне боклук е около 10 пъти по-малко от изнесения, обясни Димов.

Нено Димов

“Това, което направихме в Перник, е максимално бързо, ние дадохме много кратки срокове на ТЕЦ “Перник” да изнесе нерегламентираното гориво, за да може да пуснем максимално бързо топлата вода на хората”, каза още Димов.

Още в началото на разпоредената проверка по тецовете бе установено, че в ТЕЦ „Република” в Перник и в ТЕЦ “Брикел” в Гълъбово, и двата на бизнесмена Христо Ковачки, се изгарят отпадъци, за които инсталациите нямат издадено разрешение.

Припомняме, на 12 септември спрените заради неправомерно използване на биомаса котли на “Топлофикация Перник” бяха пуснати отново в действие. Забраната за работа е вдигната от местното звено на РИОСВ, а причината – да се възстанови топлоподаването за жителите на Перник. Спирането стана факт на 5 септември.

На 24 септември пък Регионалната инспекция по околната среда и водите издаде заповед, с която се преустановява принудителната административна мярка за спиране на дейността на котли №1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД – Гълъбово. Принудителната мярка беше наложена на 9 септември заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството.
По думите на министър Димов в пернишкия ТЕЦ вече има почти всекидневен контрол, в “Брикел” били разположени камери за следене на площадката, на която се складира гориво, така че общината и регионалната екоинспекция да могат да следят случващото се. Посочи, че вече на второ четене в ресорната комисия в Народното събрание са одобрени законови текстове, с които всички тецове ще бъдат задължени да поставят камери, от които да може да се прави дистанционно наблюдение.

Министърът обясни, че проблемът с чистотата на въздуха е много голям не само у нас, но и в световен мащаб. Той каза, че няма лесно решение. Имаме ясни мерки, които се взимат, и Ненов не смята, че ще се стигне до санкции.