Снимка: Архив

Нивата на реките във всички общини от област Кюстендил са в норма и се следят непрекъснато. Всички корита на реки, водоеми и язовири в областта са с възможност да поемат повече количества от евентуално придошлите води или от снеготопене. Към момента няма опасност от наводнения. Язовир „Дяково” се следи денонощно и нивото е под нормата. Язовир „Калин” в община Рила е възможно най-ниско ниво, т.н. „Зимна кота“.