ДЗЗД „Рекултивация 2021“ ще рекултивира закритото сметище на община Сапарева баня. Дружеството, съставено от фирмите „Нивел Строй“ и „Инфраинжстрой“, печели обществената поръчка за рекултивация на старото сметище. Офертата на ДЗЗД „Рекултивация 2021“ е 728 568,50 лв. без ДДС, при прогнозната стойност на поръчката 742 305,43 лв. без ДДС. Обединението на „Нивел Строй“ и „Инфраинжстрой“ е един от петимата участници в процедурата за възлагане на дейността. Получава поръчката, след като се разбира, че в документацията на останалите има несъответствия и е отворено ценовото предложение на ДЗЗД „Рекултивация 2021“.

Това е едно от бившите общински депа в района, които бяха закрити и ще се рекултивира. Припомняме, че община Сапарева баня спечели проект за рекултивация по Оперативна програма „Околна среда” на стойност 948 852,16 лв.,  от които 806 524,34  лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 142 327,82 лева от националния бюджет.  Предвижда се техническа и биологична рекултивация. Ще се извърши изкопаване и предепониране на отпадъци, оформяне на отпадъчното тяло, полагане на изравнителен слой, направа на газовите кладенци, направа на газосъбирателната система, полагане на запечатващия пласт от горния изолационен екран, полагане на рекултивиращия слой от почва. Рекултивираната площ ще бъде 12 602 м2. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, от които 18 месеца за физическото изпълнение на дейностите и 5 месеца за отчитане и осъществяване на окончателно разплащане.