Сериозни финансови злоупотреби са били извършени в системата на образованието, съобщи служебният министър на образованието Николай Денков.Проверките са установили десетки хиляди фиктивни почивки на ученици, по които са платени 8 милиона лева.Ръководството на търговското дружество „Ученически отдих и спорт“ ЕАД , чийто принципал е министърът на образованието и науката, не може да докаже почти 293 000 нощувки за период от две години, за които твърди, че е осъществило и за които е получило средства от МОН.Това установено от поредица от проверки на звеното за вътрешен одит на министерството, проведени през последните четири месеца./БНР