Крачка напред в обновяването на постоянната експозиция направиха от музея в Благоевград. Николай Тодоров достави три прекрасни макета на риби от видовете – балканска пъстърва, струмски гулеш и сребриста каракуда.

„Търсим средства и се надяваме постепенно да подменяме стари материали от фонда на отдел „Природа“ с нови реалистични модели, както и да изградим диорами, представящи техните местообитания. Това е добър начин да покажем на нашите посетители богатото видово разнообразие и различните местообитания в Югозападна България”, коментираха от музея.