Започна изграждането на нова детска площадка в центъра на село Доспей, съобщиха от община Самоков.

Кметът на Доспей Николай Гешев е заявил желание за поставяне на детско съоръжение в горния край на площада в селото, на място на съществуваща градинка. В тази връзка са направени всички съгласувателни процедури и искането е включено в доставката на община Самоков, по сключен договор, след проведени процедури с фирми за съоръжения и за ударопоглъщащи настилки. На следващ етап са монтирани пързалката и люлките и от края на миналата седмица започна монтажът на ударопоглъщащата настилка. Той се извършва от служители на общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване”. При приключване дейността по монтажа и започване на поставянето на ударопоглъщащата настилка на място, да огледат обекта и да обсъдят довършителните дейности, бяха кметът Владимир Георгиев и кметът на селото Николай Гешев.

Съоръженията и настилките притежават сертификати за безопасност.