Със заповед на служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров се удължават временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 юли.
Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) вече се разрешава при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места.
Спортните състезания с публика се допускат при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се разрешава при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на маски от персонала. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят маски. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.