Нов надпис върху мраморна плоча излезе при проучването на форума в античния град Хераклея Синтика в местостта Рупите край Петрич. Това е третият изцяло запазен надпис тази година, каза ръководителят на разкопките доц.д.-р Людмил Вагалински.
Д-р Николай Шаранков от СУ „Свети Климент Охридски“ успя да разчете текста, издълбан върху мрамор. Той представлява списък с имена на 28 младежи, приети в местната ефeбска организация.

Ефебската институция е система за задължително спортно и военно обучение, необходимо на младежите след навършване на 18 години, за да могат да се превърнат в пълноправни граждани. През римския период, когато организацията и обучението на войниците били поети от римската държава и градовете вече не поддържали собствени армии, акцентът при ефебите се изместил върху спортните занимания и представителните функции (подобно на съвременните гвардейци). Младежите, желаещи да преминат ефебско обучение, се явявали пред специална комисия, и тези, които били одобрявани, полагали клетва, а списъкът с имената им бил излаган на градския площад. Ефебите взимали участие в официалните празници и особено в организацията и провеждането на спортни състезания.

28-те имена в списъка са тракийски, гръцки и римски, посочва д-р Шаранков. Дванадесет от младежите са с тракийски имена. Траки вероятно са и шестимата младежи с най-разпространеното име в региона на Средна Струма име – Пир, Пирий, което било възприемано като свое и от траки, и от елини. По-малко на брой са гръцките имена, като има съчетаване и на гръцки и тракийски.