Централният площад „България“ в Сандански придоби съвсем различен, пъстроцветен и обновен облик с реализираната от община Сандански нова озеленителна система около Дома на културата.

Цялата почва, върху която бяха посадени различни видове растения, бе подменена, за да се гарантира пълноценната хранителност за насажденията. Пъстроцветната градина се поддържа напълно автоматизирано. Съвременна поливна система напоява ефективно и икономично зелените площи, без намесата на работна ръка, с което се оптимизира работата на местното звено „Озеленяване“. Красивата озеленителна система  разкри пространството около Дома на културата, където вече цъфтят, подредени и прилежно поддържани различни видове сезонни цветни композиции и вечно зелени растения.